Wedstrijdreglement

Deze wedstrijd '#PKPWISHLIST’ via www.pukkelpop.be wordt georganiseerd door:

PUKKELPOP (THE FACTORY BVBA)
DIESTERSTEENWEG 152 - 3970 LEOPOLDSBURG - BE
(ondernemingsnummer BE 0434.153.588)

Artikel 1

De prijstrekking vindt plaats op www.pukkelpop.be van 04-12-2019 tot en met 31-01-2020 om middernacht. Pukkelpop behoudt zich het recht om de begin- en einddata van de prijstrekking te wijzigen, indien de prijstrekking later zou beginnen of vroeger dan gepland zou worden beëindigd.

Artikel 2

De prijstrekking is open voor alle internauten. Deelnemen kan via www.pukkelpop.be. Deelnemen is vrij en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

Een deelnemer kan slechts éénmaal winnen. Per materieel adres kan slechts één persoon winnen.

Personen die proberen via verschillende e-mailadressen meer dan één prijs te verkrijgen, kunnen van deelname aan de wedstrijd van Pukkelpop worden uitgesloten. Tegen die beslissing van Pukkelpop is geen beroep mogelijk.

Artikel 3

Elke deelnemer moet:

  • Op moment van deelname minstens 13 jaar of ouder zijn.
  • Een #PKPWISHLIST naar keuze inzenden via www.pukkelpop.be
  • Zijn/haar #PKPWISHLIST delen via Facebook, Twitter of Instagram

Artikel 4

Om een geldige stem uit te brengen moet de deelnemer gegevens invullen:

  • Voornaam
  • Naam
  • E-mailadres
  • Leeftijd

Pukkelpop verzamelt de gegevens van alle deelnemers en geeft deze niet door aan derden.

Artikel 5

De deelnemer die voldoet aan deze criteria van dit reglement komt in aanmerking voor de prijstrekking. 

Artikel 6

Personen die bij een voorgaande wedstrijd of prijstrekking tegen de letter en de geest van dit reglement hebben gehandeld, kunnen uitgesloten worden van deelname aan deze en latere wedstrijden. Tegen die beslissing van Pukkelpop is geen beroep mogelijk.

Artikel 7

Er wordt één winnaar geloot. Pukkelpop zal de winnaar via een persoonlijke e-mail op de hoogte brengen.

Pukkelpop kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het opgeven van verkeerde gegevens die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer. Pukkelpop kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van toegestuurde prijzen.

Artikel 8

Het PKP pakket is samengesteld uit 3 combitickets en vrije campingkeuze tussen Camping Chill en Relax. Dit alles voor de Pukkelpop-editie van 2020.

De gewonnen prijzen kunnen in geen geval omgeruild worden tegen geld.

Artikel 9

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelnemen aan de prijstrekking komt erop neer dat men dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. In dat verband wordt geen enkele betwisting in overweging genomen.

Artikel 10

Dit reglement kan worden ingekeken via de daartoe voorziene link op https://www.pukkelpop.be/nl/wedstrijdreglement/.

Artikel 11

Pukkelpop behoudt zich het recht voor om de prijstrekking op elk ogenblik stop te zetten en/of te annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, waarbij de deelnemers of elke andere persoon geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Als door een geval van overmacht of buiten de wil om van Pukkelpop, besloten wordt om de prijstrekking te annuleren, kan Pukkelpop in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. De aansprakelijkheid van Pukkelpop kan evenmin worden ingeroepen bij technische problemen, van welke aard ook (bv. problemen met de internetverbinding). Pukkelpop behoudt zich het recht voor de prijstrekking stop te zetten zonder dit vooraf te moeten melden. Een gewone mededeling op www.pukkelpop.be waarin het einde van de prijstrekking wordt aangekondigd, volstaat.

Artikel 12

Klachten over deze prijstrekking moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na het einde van de prijstrekking aangetekend worden verzonden naar het volgende adres:

PUKKELPOP (THE FACTORY BVBA)
DIESTERSTEENWEG 152
3970 LEOPOLDSBURG
BELGIË

Die klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch afgehandeld. Klachten die worden geuit na voornoemde termijn of die niet schriftelijk worden meegedeeld, worden niet in aanmerking genomen. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 13

De winnaar wordt met voornaam en naam bekend gemaakt met een boodschap via de social mediakanalen van Pukkelpop op een nog nader te bepalen tijdstip in februari/maart 2020.