BV The Factory

In reactie op de recente vragen die gesteld werden aan BV The Factory (het bedrijf dat o.a. Pukkelpop organiseert), in verband met de boeking van de reserves, heeft het bedrijf juridisch en boekhoudkundig advies ingewonnen. Hieruit bleek dat in 2018, bij aanpassing van de bedrijfsstructuur aan de groeiende uitdagingen van de organisatie, bepaalde reserves van CVBA-VSO verkeerdelijk niet werden omgeboekt naar onbeschikbare reserves.

BV The Factory benadrukt dat het hier om een materiële vergissing ging van boekhoudkundige aard. Er zijn geen uitkeringen van reserves aan de aandeelhouders geschied.

De jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020 werden gecorrigeerd door de raad van bestuur en opnieuw voorgelegd aan de algemene vergadering, die deze unaniem heeft goedgekeurd. Hiermee werd deze materiële vergissing rechtgezet.

De organisatie betreurt dat deze boekhoudkundige vergissing uit zijn context werd getrokken.