Days: 240 Hours: 19
Tweet Share

Steunfonds

Pukkelpop Steunfonds

Stichting ‘Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm’

De private stichting ’Steunfonds Pukkelpop Slachtoffers’ werd op vrijdag 26 augustus 2011 opgericht na het drama dat zich op donderdag 18 augustus 2011 afspeelde op het Pukkelpopfestival in Hasselt.

Haar opdracht: de nagedachtenis van de overleden slachtoffers in standhouden en hun nabestaanden ondersteunen en hulp bieden aan alle personen die zware verwondingen opliepen. Naast het fysieke leed en de psychologische klap werden vele slachtoffers en hun families geconfronteerd met allerlei kosten die niet gedekt werden door een verzekering. Het ‘Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm’ wil hen hierin blijven bijstaan.

Bijdrage storten?

Het rekeningnummer van het Steunfonds is 001-6666666-29.
Internationale overschrijvingen kunnen via: IBAN: BE12 0016 4984 3492 // BIC: GEBA BEBB.

Activiteit organiseren ten voordele van het Steunfonds?

Wil je graag een activiteit organiseren ten voordele van het Steunfonds? We helpen je graag verder via steunfonds@pukkelpop.be.

Wie zetelt in de stichting 'Steunfonds Slachtoffers Pukkelpopstorm'?

De stichting krijgt de onvoorwaardelijke steun van de Pukkelpoporganisatie maar functioneert verder volledig onafhankelijk en autonoom. Naast Pukkelpopmedewerker Marjan Reynders zetelt ook muzikant Stijn Meuris in het Steunfonds. Een team van deskundigen, verbonden aan Vanbreda Risks & Benefits, verwerkten en beoordeelden, samen met een adviserend geneesheer, alle ingediende steunaanvragen. De financiële controle wordt permanent gegarandeerd door Ernst & Young, een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf o.a. actief op het gebied van accountancy.

De statuten en de lijst van de onafhankelijke bestuurders zijn hier consulteerbaar. Het ondernemingsnummer van het Steunfonds is 0838.870.945

Iedereen die - nu en in de toekomst - zijn of haar medewerking heeft verleend aan de oprichting en/of werking van het Steunfonds doet dit uit sociaal engagement en wordt hier niet voor vergoed.

Waar komt het geld vandaan?

Giften zijn afkomstig van o.a. festivalgangers, de Pukkelpoporganisatie, festivalpartners, verenigingen, bedrijven, sympathisanten, de verkoop van ‘We Are Pukkelpop’ polsbandjes en een aantal Pukkelpopartiesten die anoniem wensen te blijven.

Hoeveel geld is er ingezameld?

Tot op heden werd er meer dan €700.000 ingezameld.

Hoe wordt het geld besteed?

Er werden en worden o.a. tussenkomsten gegeven voor medische kosten zoals ziekenhuisopnames, doktersbezoeken, medicatie en kinesitherapie. Het Steunfonds kwam en komt ook tussen in aanpassingen aan woningen en/of wagens die dien(de)en te gebeuren omwille van kwetsuren of letsels. Ook voor hulpmiddelen zoals nekbanden, orthopedische matrassen, rolstoelen, elektrische bedden en toebehoren is er steun voorzien.

Het Steunfonds heeft 59 mensen geholpen, waaronder de families van de overleden slachtoffers.
Een tiental personen zullen ook in de toekomst ondersteund worden door het Steunfonds. Er is een tussenkomst voor mensen met een blijvende invaliditeit.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op steunfonds@pukkelpop.be .

Deze tekst is afkomst van de Pukkelpop website